Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh We Bare Bear : 96 trang

Mã sp: H132

Đặc tính sản phẩm:

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 70 gsm

- Đóng gói: 10quyển/ bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập học sinh 12 Con Giáp : 200 trang

Mã sp: H232

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 70 gsm

- Đóng gói: 05quyển/ bloc, 50 quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa We Bare Bear