Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vở Mỹ Thuật : 20 tờ

Mã sp: VMT

Đặc tính sản phẩm:

- Bìa: Bristol 230 gsm

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 10quyển/ bloc, 100quyển/thùng

Ảnh bìa Vở Mỹ Thuật