Vietnamese English

Sản phẩm Thiệp Mời

Thông tin chi tiết sản phẩm

Thiệp Mời Do_Kit(Sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi...)

Mã sp: TM001

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 7,5x15,5

- Bao thư: Giấy lụa 200gsm

- Ruột: Lụa 200gsm

- Mẫu mã: 6 hình Hello kitty và 6 hình Doreamon

- Đóng gói: 10cái/xấp, 200Xấp/thùng

Ảnh bìa Thiệp Mời Do_Kit