Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tệp Kiểm Tra : 20 đôi

Mã sp: TKT01

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa tệp: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 80gsm

- Đóng gói: 10tệp/bloc, 100tệp/thùng

- Dòng kẻ: 

Mã sp: TKT02

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa tệp: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 10tệp/bloc, 100tệp/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Tệp Kiểm Tra