Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập Snoppy : 96 trang

Mã sp: H129

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 230gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 70gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập Snoppy : 200 trang

Mã sp: H229

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 230gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 05quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa Snoppy