Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Pokemon : 96 trang

Mã sp: H133

Đặc tính sản phẩm:

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Ivory 250 gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 120gsm

- Đóng gói: 05quyển/ bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Pokemon