Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Natural Life : 96trang

Mã sp: H115

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 210 gsm

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/cây

- Dòng kẻ: 

 

Tập học sinh Natural Life : 200 trang

Mã sp: H215

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 210gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 05quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa Natural Life