Vietnamese English

Sản phẩm Tập sinh viên

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập My Friend : 96 trang

Mã sp: S11

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Bristol 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 80gsm

- Đóng gói: 10quyển/ bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập My Friend : 200 trang

Mã sp: S21

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Bristol 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 70gsm

- Đóng gói: 05quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa My Friend