Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Little Baby One : 100trang

Mã sp: H128

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập học sinh Little Baby One : 48trang

Mã sp: H481

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 20quyển/bloc, 200quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Little Baby One