Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh I Love To Travel : 96trang

Mã sp: H131

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 210gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 65gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/cây

- Dòng kẻ: 

 

Tập học sinh I Love To Travel : 200 trang

Mã sp: H231

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 210gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 65gsm

- Đóng gói: 05quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa I Love To Travel