Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Happiness : 96 trang

Mã sp: H119

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 80gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập học sinh Happiness : 200 trang

Mã sp: H219

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Ivory 250gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 70gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Happiness