Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Grafield : 96 trang

Mã sp: H127

Đặc tính sản phẩm:

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Ivory 250 gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 10quyển/ bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập học sinh Happy Birthday : 200 trang

Mã sp: H227

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Ivory 250 gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 05quyển/ bloc, 50 quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

Ảnh bìa Grafield