Vietnamese English

Sản phẩm Tập sinh viên

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập Forget me not : 96 trang

Mã sp: S15

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập Forget me not : 200 trang

Mã sp: S25

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 175x255 (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán mờ

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 05quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Forget me not