Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh For Love : 96 trang

Mã sp: H18

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 70gsm

- Đóng gói: 10quyển/ bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Tập học sinh For Love : 200 trang

Mã sp: H28

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205  (±2mm)

- Bìa: Bristol 230 gsm, cán bóng

- Ruột: Định lượng: 60gsm

- Đóng gói: 5quyển/bloc, 50quyển/thùng

- Dòng kẻ:  

 

Ảnh bìa For Love