Vietnamese English

Sản phẩm Tập học sinh

Thông tin chi tiết sản phẩm

Tập học sinh Baby Shark : 96trang

Mã sp: H135

Đặc tính sản phẩm:

- Kích thước: 155 x 205 (± 2mm)

- Bìa: Ivory 250 gsm

- Ruột: Định lượng: 100gsm

- Đóng gói: 10quyển/bloc, 100quyển/thùng

- Dòng kẻ: 

Ảnh bìa Baby Shark